B.H.P i pokrewne

Witam. Materiał tutaj zawarty UZUPEłNIA wiedze książkową- jeśli poprzestaniecie na nw. zagadnieniach- wiedza uzyskana będzie niepełna.

Przed każdym wyjściem z portu zawsze należy:

 • Sprawdzić stan techniczny jachtu – zawleczki, ściągacze, ster, olinowanie stałe i ruchome, instalacje, sprawność silnika, szczelność jednostki etc..
 • Sprawdzić wyposażenie ratunkowe –ilość kół ratunkowych, kamizelek etc.
 • Sprawdzić środki ppoż. – gaśnice, koce azbestowe, wiadro

Nowa załoga musi przejść podstawowe przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa:

 • Zasady poruszania się na jachcie – jedna ręka dla jachtu, druga dla ciebie;
 • Posługiwanie się środkami ratunkowymi i ppoż.,
 • Zagrożenia na jachcie
 • Zachowanie się w przypadku wywrotki, wypadku

  Instalacja gazowa

 • Propan butan – cięższy od powietrza – zbiera się w zęzie
 • Przechowywanie butli – dobrze wentylowana bakista na zewnątrz jachtu
 • Zapalanie – odkręcić butlę, zapalić zapalniczkę, na końcu odkręcić kurek
 • Gaszenie – najpierw zakręcić butlę, wypali się gaz z przewodów

  Instalacja wodna

·

Zawory odpływowe – pamiętać o zamykaniu, w przechyle woda może się cofać.

Instalacja paliwowa i silnik

Silnik zaburtowy

·

kanistry przechowywać należy w wentylowanej bakiście

·

opary benzyny wysoce wybuchowe

·

silnik ze zbiornikiem zewnętrznym – kontrola szczelności przewodów paliwowych

·

kontrola chłodzenia

Silnik zabudowany/stacjonarny

·

możliwość przedostawania się spalin do wnętrza jachtu

·

kontrola układu wydechowego / wentylacji komory silnika

·

opary oleju napędowego (silnik stacjonarny)

·

kontrola chłodzenia Benzynowy silnik zaburtowy

Środki asekuracyjne

·

Kamizelka asekuracyjna

·

Szelki asekuracyjne

·

Siatka na relingu

·

Lajf lina (jack stay)

Środki ratunkowe

·

Koło ratunkowe

·

Kapok (pas ratunkowy)

·

Kamizelka ratunkowa

·

Tratwa (jachty morskie)

Wywrotka – stawianie jachtu

·

Zabezpieczyć jacht przed zrobieniem „grzyba”

·

Zrzucić żagle – możliwie szybko, tak by liklina nie zdążyła napęcznieć

·

Uszczelnić otwory poniżej linii wodnej – wypływki, skrzynia mieczowa

·

Obrócić jacht masztem pod wiatr – ułatwienie stawiania

·

Cała załoga na miecz, ciągnie za fał grota

·

Uwaga na przerzucenie jachtu na drugą stronę

·

Wolne środki ratunkowe pod pokład – zwiększenie wyporności jachtu

·

Wypompować wodę – wiadra, pompy zęzowe,

·

Kontynuować żeglugę :-)

Awarie jachtu

Przeciek

·

Lokalizacja przecieku

·

Ocena możliwości naprawy

·

Użycie możliwych środków do zabezpieczenia (rąbanie szafek, zatykanie
szmatami, ubraniami, materacami…, owinięcie kadłuba żaglem)

·

Kurs w kierunku najbliższego brzegu

Awarie olinowania i żagli

·

Uszkodzenie olinowania stałego - natychmiastowa reakcja na uszkodzenie:zmiana kursu na taki, przy którym uszkodzona lina nie pracuje lub jest minimalnie obciążona; próba naprawy lub zastąpienie liną zastępczą

·

Uszkodzony żagiel – zrzucenie i kontynuacja żeglugi na pozostałych żaglach; w miarę możliwości zaszycie uszkodzenia

·

Awaria szotów – szoty grota – uwaga na bom! – ustawienie jachtu do baksztagu, założenie topenanty, zrzucenie pracującego grota, unieruchomienie bomu w osi jachtu, próba naprawy szotów, postawienie żagla

·

Awaria szotów – szoty foka – zgaszenie żagla, zrzucenie,

·

Pęknięty fał

·

grota – UWAGA NA SPADAJĄCY BOM (mimo wszystko mało prawdopodobne, żagiel prawdopodobnie zakleszczy się w likszparze)

·

foka – żagiel prawdopodobnie sam spadnie (przynajmniej częściowo)

·

naprawa – założenie fału zastępczego lub użycie topenanty

Awaria masztu

·

Sprawdzić czy nie doszło do obrażeń załogi

·

Zabezpieczyć kadłub przed uderzeniami złamanej części masztu

·

Usztywnić pozostałą część (stojącą)

·

Spróbować postawić małego foka lub żeglować na silniku do brzegu

Awaria steru

·

Uszkodzenie rumpla – pracą żaglami należy doprowadzić do kursu na wprost, tak by na ster działały minimalne siły, następnie podjąć próbę naprawy rumpla

·

Uszkodzenie płetwy sterowej – trzeba próbować wykonać ster awaryjny (np. z pagaja, drzwiczek szafy itp.) lub zastosować sterowanie awarynje (np. przy użyciuwiadra na linie). Ważna jest umiejętna praca na sterze.

·

W przypadku niemożności naprawy steru i możliwości sztrandowania na niebezpiecznym brzegu (mieliźnie) należy jak najszybciej wezwać na pomoc jachty znajdujące się w pobliżu lub jednostki ratownicze

Sztrandowanie i mielizna

·

Sztrandowanie – kontrolowane wejście na mieliznę, brzeg np. w celu
ochrony cięknącego jachtu przed zatonięciem

·

Bezpieczne sztrandowanie przeprowadzić można tylko na miękkim
dnie (piach, muł, szuwary)

·

Jacht należy przygotować do sztrandowania (podniesienie miecza,
zluzowanie kontrafału płetwy sterowej)

Wejście na mieliznę

·

Przy dużej prędkości jachtu możliwe duże uszkodzenia (połamany
miecz, rozszczelniona skrzynia mieczowa, płetwa sterowa; przy kamienistym dnie możliwe uszkodzenia kadłuba)

·

Przy małej prędkości – sytuacja mniej niebezpieczna, szczególnie gdy dno jest miękkie

Mielizna

Mielizna nawietrzna

 • Podnieść miecz, wybrać silnie żagle, jacht sam powinien zejść z mielizny
 • Można próbować przebalastować kadłub na zawietrzną
 • W razie potrzeby odepchnąć się od dna pagajem lub bosakiem, użyć
  silnika
 • Oddalić się od mielizny kontrkursem, minąć ją w bezpiecznej odległości

Mielizna zawietrzna

·

Sytuacja groźniejsza – wiatr i fale wpychają jacht na mieliznę

·

Zrzucić żagle, rzucić kotwicę z rufy, dopiero podnieść miecz,
odepchnąć się pagajami lub wycofać przy pomocy silnika

·

W przypadku problemów wywieźć kotwicę możliwie daleko za rufę,
przechylić jacht

·

W przypadku niepowodzenia wezwać pomoc z zewnątrz

Holowanie

·

Hol musi zapewniać bezpieczeństwo obu jednostek – odpowiednia
długość holu, łatwość oddania

·

Bezpieczna prędkość – zapewniająca manewrowość i możliwość
wyhamowania

·

Montaż holu w miejscu zapewniającym sterowność jachtu (blisko osi
obrotu, np. stopa masztu)

Pożar

·

Przyczyny: niedbałe obchodzenie się z instalacjami jachtowymi, wady w
instalacjach, zaprószenie ognia (np. papierosem)

·

Gaszenie: przy pomocy gaśnic i inne przeznaczonego do tego celu sprzętu.

·

Nie należy gasić wodą lub pianą urządzeń i instalacji elektrycznych

W zależności od miejsca pojawienia się ognia obrać odpowiedni kurs względem wiatru:

 • Ogień na dziobie – kurs pełny,
 • Ogień na rufie – kurs ostry,
 • Ogień na śródokręciu – półwiatr,

 • Natychmiast ewakuować z zagrożonego obszaru gaz, pirotechnikę i
  paliwo (w szczególności benzynę)

 • Płonące ubranie na człowieku – najlepiej wskoczyć do wody, w razie
  braku możliwości zdusić ogień kocami. Nie zdejmować ubrań, może dojść
  do rozprzestrzenienia się ognia i dodatkowych poparzeń!
 • Gaszenie we wnętrzu jachtu może ułatwić zamknięcie klap i włazów –
  uwaga na możliwość zaczadzenia!