Co należy umieć- spis treści książki

Czytamy to co zaznaczyłem na czerwono.

Książkę kupicie u: KWŻ-a, sklepie internetowym "Torrent"

NAJPIERW czytamy  ze zrozumieniem, PÓŻNIEJ  zadajemy pytania...

____________________________________________________________________________________________

Spis treści:

Wstęp
1. Uprawnienia i warunki uzyskania patentu żeglarza i sternika jachtowego
2. Patenty żeglarskie
2.1. Program szkolenia na stopień żeglarza jachtowego
2.1.1. Wiedza teoretyczna
2.1.2. Wiedza praktyczna 
2.2. Program szkolenia na patent sternika jachtowego 
2.2.1. Wiedza teoretyczna
2.2.2. Wiedza praktyczna 
3. Budowa i obsługa jachtu
3.1. Charakterystyka i podział jachtów żaglowych
3.2. Pojęcia podstawowe
3.2.1. Kadłub jachtu i jego wyposażenie 
3.2.2. Wyposażenie i osprzęt jachtu żaglowego 
3.3. Wiadomości o jachtach mieczowych
3.4. Wiadomości o jachtach balastowych
3.5. Zasady działania i bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi 
3.6. Budowa i obsługa silników spalinowych
3.6.1. Silniki przyczepne 
3.6.2. Silniki stacjonarne

4. Teoria żeglowania
4.1. Pojęcia podstawowe
4.2. Siły działające na jacht żaglowy podczas ruchu
4.3. Siła aerodynamiczna
4.4. Sprawność aerodynamiczna ożaglowania 
4.5. Teoria jachtu żaglowego
4.5.1. Zrównoważenie żaglowe jachtu
4.5.2. Stateczność jachtu 
4.5.3. Działanie steru 
4.6. Podstawowe stany ruchu jachtu

5. Locja
5.1. Locja śródlądowa 
5.1.1. Drogi wodne i budowle hydrotechniczne
5.1.2. Oznakowanie nawigacyjne

5.1.3. Mapy i przewodniki 
5.2. Locja morska 
5.2.1. Polskie pomoce nawigacyjne
5.2.2. Znaki nawigacyjne i ich charakterystyki
5.2.3. Oznakowanie morskie. System IALA. Region A
5.2.4. Ogólna charakterystyka Morza Bałtyckiego i portów polskich
5.2.5. Przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu 
6. Nawigacja
6.1. Podstawowe pojęcia geograficzne
6.2. Podstawy nawigacji terestrycznej
6.2.1. Przyrządy i przybory nawigacyjne
6.2.2. Mapy morskie
6.2.3. Deklinacja, dewiacja, kursy i namiary
6.2.4. Określenie pozycji jachtu
6.3. Dziennik jachtowy
6.4. Praca na mapie
6.4.1. Zadania kontrolne
6.5. Żegluga na pływach 
6.5.1. Zjawisko pływów
6.5.2. Parametry pływów i prądów pływowych
6.5.3. Żegluga na prądzie pływowym 
6.6. System nawigacji GPS
7. Meteorologia
7.1. Elementy i przyrządy meteorologiczne
7.2. Procesy tworzące pogodę
7.3. Komunikaty meteorologiczne 
7.4. Przewidywanie zmian pogody

8. Sygnalizacja i łączność
8.1. Sygnały wzywania pomocy
8.1.1. Sygnały wzywania pomocy na śródlądowych drogach wodnych

8.1.2. Sygnały wzywania pomocy na morzu
8.2. Sygnałowe środki pirotechniczne
8.3. Sygnały ostrzegawcze flagami
Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS) 
8.4. Radiopławy awaryjne i transpondery radarowe 
8.4.1. Radiopława awaryjna (EPIRB) 
8.4.2. Transponder radarowy (SART) 
8.5. Komunikacja za pomocą radiotelefonu
8.5.1. Zasady łączności radiotelefonicznej
8.5.2. Łączność niebezpieczeństwa
8.5.3. Łączność bezpieczeństwa
8.5.4. Obsługa radiotelefonu VHF
9. Ratownictwo
9.1. Ogólne zasady bezpiecznego żeglowania
9.2. Środki bezpieczeństwa
9.2.1. Środki asekuracyjne 
9.2.2. Środki ratunkowe
9.2.3. Środki zabezpieczające 
9.3. Wywrócenie spis treści wolumin pl się jachtu żaglowego
9.3.1. Ratowanie wywróconego jachtu żaglowego i zachowanie załogi
9.3.2. Ratowanie tonących i niebezpieczeństwa grożące człowiekowi w wodzie 
9.4. Zasady udzielania podstawowej pierwszej pomocy 
9.5. Pożar na jachcie

9.6. Podstawy ratownictwa morskiego
9.6.1. Akcja ratownicza na morzu i sposoby komunikowania się 
9.6.2. Opuszczanie jachtu morskiego
10. Prace bosmańskie
10.1. Rodzaje lin i zasady ich stosowanie
10.1.1. Węzły, opaski i sploty
10.1.2. Konserwacja lin
10.2. Konserwacja żagli
10.3. Konserwacja kadłuba jachtu
10.3.1. Konserwacja kadłuba z drewna
10.3.2. Konserwacja kadłuba z laminatu 
10.4. Konserwacja masztów i drobnego osprzętu
11. Manewrowanie jachtem żaglowym
11.1. Praca w charakterze członka załogi
11.2. Manewrowanie jachtem żaglowym
11.2.1. Przygotowanie do manewrów 
11.2.2. Manewry podstawowe 
11.2.3. Manewry dodatkowe
11.2.4. Inne manewry 
11.3. Specyfika manewrowania jachtem balastowym
11.4. Wiadomości o szalupie wiosłowej 
11.5. Wiosłowanie na szalupie i bączku 
11.6. Planowanie i wybór drogi jachtu

12. Przepisy regulujące żeglugę po wodach śródlądowych
12.1. Obowiązki i prawa prowadzącego jacht śródlądowy
12.2. Dokumenty jachtu śródlądowego
12.3. Postępowanie w razie wypadku lub awarii 
12.4. Przepisy lokalne 
12.5. Zasady zachowania się na jachcie, obyczaje żeglarskie, flagi i bandery. Etykieta żeglarska
12.6. Podstawowe zasady ochrony środowiska naturalnego
12.7. Wiadomości o regatach żeglarskich
12.7.1. Zasady organizacji regat 
12.8. Definicje
12.9. Znaki rozpoznawcze, podziałki zanurzenia i pomiary statków
12.10. Wzrokowa sygnalizacja statków
12.10.1. Przepisy ogólne 
12.10.2. Sygnalizacja nocna i dzienna
12.10.3. Sygnalizacja specjalna
12.11. Sygnalizacja dźwiękowa statków.
Łączność radiotelegraficzna
12.12. Znaki żeglugowe, oznakowanie dróg wodnych
12.13. Zasady ruchu żeglugowego
12.13.1. Przepisy ogólne 
12.13.2. Mijanie, wyprzedzanie i kursy przecinające się 
12.13.3. Pozostałe zasady ruchu 
12.13.4. Przejścia pod mostami oraz przez jazy i śluzy 
12.13.5. Ograniczona widzialność - ruch żeglugowy za pomocą radaru
12.13.6. Szczególne zasady ruchu żeglugowego
12.14. Zasady postoju
13. Przepisy regulujące żeglugę po wodach morskich
13.1. Administracja morska i zagadnienia bezpieczeństwa żeglugi morskiej
13.2. Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu (MPZZM) 
13.3. Dokumenty polskiego jachtu morskiego
13.4. Ogólne zasady postępowania w portach i podczas przekraczania granicy
13.5. Zwyczajowe zasady pełnienia służby morskiej na jachtach 
13.6. Postępowanie w razie wypadku morskiego 
13.7. Prawa i obowiązki kapitana jachtu morskiego