Skala Beauforta-Pedersena

SKALA BEAUFORTA

St.B

Nazwa wiatru

Prędkość wiatru

Objawy na

[m/s]

[węzły]

wodzie

lądzie

0

Cisza, flauta (ang. Calm)

0,2

0,5

tafla lustrzana

bezruch powietrza

1

Powiew (ang. Light Air)

1,5

3

niewielkie zmarszczki, łuski

dym unosi się pionowo

2

Słaby (ang. Light Breeze)

3,3

6

drobna, krótka fala o szklistych grzbietach

odczuwalny powiew

3

Łagodny

5,4

10

drobna, krótka fala o szklistych grzbietach

poruszanie się liści

4

Umiarkowany (ang. Moderate Breeze)

7,9

15

na grzbietach fal piana

poruszanie się gałązek

5

Świeźy (ang. Fresh Breeze)

10,7

21

gęste białe grzebienie na falach

poruszanie się większych gałęzi

6

Silny (ang. Strong Breeze)

13,8

27

grzywacze

poruszanie się grubych gałęzi

7

Bardzo silny (ang. Near Gale)

17,1

33

równoległe pasma piany

poruszanie się cienkich pni

8

Sztorm (ang. Gale)

20,7

40

wysokie, długie fale

uginianie się pni

9

Silny sztorm (ang. Strong Gale)

24,4

47

gęstsze wysokie fale

unoszenie drobnych przedmiotów

10

B.silny sztorm (ang. Storm)

28,4

55

morze białe od piany, fale przewalają się

wiatr łamie gałęzie

11

Gwałtowny sztorm (ang. Hurricane)

32,6

63

wiatr zrywa wierzchołki fal, pył wodny

wiatr łamie pnie drzew

12

Huragan (ang. Hurricane)

>36,9

>71

kipiel wody

wiatr niszczy budynki

SKALA PEDERSENA

St.B

St.P

Stan morza

Objawy na morzu

Dł.fal do[m]

Wys.fal
[m]

0

0

zupełnie spokojne

lustrzana tafla wody

-

-

1

1

spokojne

niewielkie zmarszczki, drobne łuski

5

0,1-0,25

2

2

prawie spokojne

drobna, krótka fala o szklistych grzbietach

25

0,25-0,75

3

4

3

trochę ruchliwe

dłuższe fale o wierzchołkach często spienionych

50

0,75-1,25

5

4

ruchliwe

wyraźne, długie fale, gęste białe grzebienie na falach

75

1,3-2,0

6

5

lekko wzburzone

powstają duże fale, których grzbiety pokryte są białą pianą, szum morza

100

2,0-3,5

7

6

wzburzone

fale stają się strome, powstają pasma piany, silny szum łamiących się fal

135

3,5-6,0

8

7

bardzo wzburzone

Wysokie, długie fale, gęsta piana układa się w długie pasma w kierunku wiatru; morze zaczyna huczeć

200

6,0-8,5

9

8

rozszalałe

tworzą się wysokie góry wodne, które się przełamują

250

8,5-11,0

10

11

9

nadzwyczaj rozszalałe

wiatr porywa grzywy fal i unosi pył wodny, bardzo słaba widoczność

300 i powyżej

powyżej 11

12